19.12.2016

Създадена на Понеделник, 19 Декември 2016 Публикуване

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на помещение с кад.№503.775.1.3, с площ 44.92м², на І-ви етаж в триетажна сграда с кад.№503.775.1, в УПИ парцел ІІ-775,2444 „За ТПК“, в кв.51 по действащия ПУП на гр.Оряхово, с административен адрес ул.”Андрей Чапразов”№29, ет.1, при начална тръжна цена на месец от 175.00лв. /сто седемдесет и пет лева/ и срок 10 /десет/ години.

 

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на помещение с кад.№503.775.1.7, с площ 113.33м², на ІІ-ри етаж в триетажна сграда с кад.№503.775.1, в УПИ парцел ІІ-775,2444 „За ТПК“, в кв.51 по действащия ПУП на гр.Оряхово, с адрес ул.”Андрей Чапразов”№29, ет.1, АпОС №2356/12.03.2016г., при начална тръжна цена на месец от 227.00лв. /двеста двадесет и седем лева/ и срок 10 /десет/ години.

 

 

.Предмет на търга е: Отдаване под наем на помещение с кад.№503.775.1.8, с площ 10.7м², на ІІ-ри етаж в триетажна сграда с кад.№503.775.1, в УПИ парцел ІІ-775,2444 „За ТПК“, в кв.51 по действащия ПУП на гр.Оряхово, с административен адрес ул.”Андрей Чапразов”№29, ет.1, АпОС №2356/12.03.2016г., при начална тръжна цена на месец от 56.00лв. /петдесет и шест лева/ и срок 10 /десет/ години.

 


 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019