Заповед №188 от 08.09.2022г. Долни Вадин

Заповед №188  от 08.09.2022г. Долни Вадин

Заповед №187 от 08.09.2022г. Горни Вадин

Заповед №187  от 08.09.2022г. Горни Вадин

Заповед №186 от 08.09.2022г. Галово

Заповед №186  от 08.09.2022г. Галово

2022 Писмо Заповеди във връзка с чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ Община Оряхово

2022 Писмо Заповеди във връзка с чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ Община Оряхово

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024