Списък на имоти за индивидуално ползване за 2023 г. Приложение №3, 2.Списък на имоти за общо ползване и 3.Правила за ползване на пасища от ОПФ.

Създадена на Вторник, 28 Февруари 2023

спр инд пол23

правила 2

общо полз23

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024