Обява военен отчет - 29.05.18

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

ИНФОРМИРА

 

Обявени са вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

- Военно въздушните сили - 78 длъжности

за Военните формирования в- Банкя,Балчик, Братово,Божурище, Граф Игнатиево, Долна Митрополия,Крумово, Безмер, Костинброд, Стара Загора,Черноморец и Шабла,Труд и Батак.

-Съвместното командване на силите -27 длъжности за Военните формирования в-гр. Бургас.

Документи се приемат до

     - ВВС -30.07 . 2018г. включително.

               - СКС-24.08  . 2018г.включително.

За  информация и подаване на документи:

Офис за водене на военен отчет на община

Оряхово

старши експерт в община Оряхово

 Андрей Стоянов тел.0889898666

Уведомително писмо - 23.05.2018

Uvedomitelni-pisma-23052018 Page 1

Uvedomitelni-pisma-23052018 Page 2

Uvedomitelni-pisma-23052018 Page 3

BE-14.08.2018

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

ИНФОРМИРА 

Обявени са вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 

- Сухопътни войски - 253 длъжности

за Военните формирования в-София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Асеновград, Мусачево и Смолян. 

Документи се приемат до 

14.08. 2018г. включително.

За информация и подаване на документи: 

Офис за водене на военен отчет на община

Оряхово

старши експерт в община Оряхово

Андрей Стоянов тел.0889898666

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели - 21.05.2018

О Б Я В А

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило ПИСМО с вх. №10-00-100/18.05.2018 г. от Община Мизия относно: провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности  по слънчоглед, пшеница и царевица от ЗП ”Йордан Бояджиев”, гр. Мизия, ул.”Цанко Церковски”№18

1. от 23.05.2018 г. до 24.05.2018 г. от 08:00  до 11:00 часа. и от 18:00  до 20:00 часа.  ще се  извърши наземно третиране на  пшеница с продукти за растителна защита, както следва:

  1. 1.Циперфор 100ЕВ, с карантинен срок 21 дни при  доза 25мл./дка
  2. 2.Приаксор ЕК, с карантинен срок 35 дни при доза 100 мл./дка
  3. 3.Виталозол Голд СК, няма карантинен срок при доза 150 мл./дка

Подлежащите на третиране земеделски земи са разположени в следните местности:

-         Среден връх (48043-131) с площ 92,3 дка, отстоящи от гр. Мизия на 7 км. и от гр. Оряхово на 7 км., дата на третиране 23.05.2018г.

-         Среден връх (48043-132) с площ 483 дка, отстоящи от гр. Мизия на 4,8 км. и от гр. Оряхово на 7,2 км., дата на третиране 23.05.2018г.

-         Среден връх (48043-138) с площ 233,3 дка, отстоящи от гр. Мизия на 7 км. и от гр. Оряхово на 7 км., дата на третиране 23.05.2018г.

-         Нецов дол (48043-142) с площ 13 дка, отстоящи от гр. Мизия на 4,8 км. и от гр. Оряхово на 7,5 км., дата на третиране 23.05.2018г.

-         Вълчанов геран (48043-140) с площ 54,1 дка, отстоящи от гр. Мизия на 4,8 км. и от гр. Оряхово на 7,2 км., дата на третиране 24.05.2018г.

 

2. от 25.05.2018 г. до 25.05.2018 г. от 08:00  до 18:00 часа.   ще се  извърши наземно третиране на  царевица с продукти за растителна защита, както следва:

  • Елумис ОД, карантинен срок няма при доза 200 мл./дка
  • Цинк 700СК, карантинен срок няма при доза 100 мл./дка

Подлежащите на третиране земеделски земи са разположени в следните местности:

-         Лалков дол (65396-135) с площ 48 дка, отстоящи от гр. Мизия на 3 км. и от с. Сараево на 1,5 км., дата на третиране 25.05.2018г.

-         Лалков дол (65396-135) с площ 18,7 дка, отстоящи от гр. Мизия на 3 км. и от с. Сараево на 1,5 км., дата на третиране 25.05.2018г.

-         Лозарски дол (65396-48) с площ 56,4 дка, отстоящи от гр. Мизия на 3,5 км. и от с. Сараево на 2 км., дата на третиране 25.05.2018г.

-         Късия борун (65396-136) с площ 39,5 дка, отстоящи от гр. Мизия на 3 км. и от с. Сараево на 1,7 км., дата на третиране 25.05.2018г.

-         Средния борун (65396-135 и 136) с площ 56,9 дка, отстоящи от гр. Мизия на 3 км. и от с. Сараево на 1,7 км., дата на третиране 25.05.2018г.

-         Над Селановски дол (48043-74/75) с площ 416,4 дка, отстоящи от гр. Мизия на 0,5 км. и от с. Сараево на 3 км., дата на третиране 25.05.2018г.

-         Лалков дол (48043-81) с площ 325,9 дка, отстоящи от гр. Мизия на 2,5 км. и от с. Сараево на 1,5 км., дата на третиране 25.05.2018г.

 

3. от 26.05.2018 г. до 26.05.2018 г. от 08:00  до 18:00 часа.   ще се  извърши наземно третиране на  царевица с продукти за растителна защита, както следва:

  • Челиндж, карантинен срок няма при доза 150 мл./дка
  • Фокус ултра, карантинен срок 60 дни при доза 200 мл./дка
  • Експрес, карантинен срок 30 дни при доза 4 гр./дка

Подлежащите на третиране земеделски земи са разположени в следните местности:

-         Среден връх (48043-130/132) с площ 754,4 дка, отстоящи от гр. Мизия на 4,5 км. и от гр. Оряхово на 6 км., дата на третиране 26.05.2018г.

-         Йолов дол (48043-126) с площ 60,1 дка, отстоящи от гр. Мизия на 4,5 км. и от с. Сараева на 6 км., дата на третиране 26.05.2018г.

-         Долно ливаде (48043-36 и 37 и 39) с площ 255,6 дка, отстоящи от гр. Мизия на 1,5 км. и от с. Сараева на 1,5 км., дата на третиране 26.05.2018г.

 

За допълнителна информация може да се свържете с фирмата на тел. 0889574069

         Важно за стопаните на пчели е да предпазят пчелните си семейства, като не ги допускат в обработваните зони по време на третирането.

 

        

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019