Провеждане на растителнозащитни дейности

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

            В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №25.00-184/06.08.2019 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности:

от 14, 15 и 16.08.2019 г. от 06:00 до 10:30 часа и от 18:00 до 21:00 часа ще се третират стърнища с препарат:

-          Наса – хербицид- с карантинен срок 30 дни при доза 500 мл/дка

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевел.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Оряхово:

-          Масив 48 , ДЗС – 994 дка, отстояние от населено място 2 км. отстояние от съседно селище на 6 км.

-          Масиви 15/26, 27, 28, 29 – 1828 дка, отстояние от населено място 2 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масив 4/6 – 301 дка, отстояние от населено място 2 км. отстояние от съседно селище на 3 км.

 

Землище Лесковец:

-          Масив 2/8 и масив 12 – 900 дка, отстояние от населено място 2 км. отстояние от съседно селище на 3 км.

-          Масив 21 - „Коритище изток” – 800 дка, отстояние от населено място 2 км. отстояние от съседно селище на 3 км.

 

Землище Селановци:

-          Масив 44/15 - „Блато” – 107 дка, отстояние от населено място 3 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масив 67 – 113 дка, отстояние от населено място 3 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масив 69 – „Парцелите” - 734 дка, отстояние от населено място 3 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масив 75/375 – 339 дка, отстояние от населено място 3 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масив 79 – 158 дка, отстояние от населено място 1 км. отстояние от съседно селище на 5 км.

-          Масив 155 - 297 дка, отстояние от населено място 1 км. отстояние от съседно селище на 6 км.

-          Масив 74 – 94 дка, отстояние от населено място 2 км. отстояние от съседно селище на 5 км.

 

 

 

                                                                                           ОБЩИНА ОРЯХОВО

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

ИНФОРМИРА

 

Обявени са вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Национална Гвардейска Част-60 длъжности за Военно формирование 54800-гр.София.

Документи се приемат до 25.09.2019г. включително.

За информация и подаване на документи:

Офис за военен отчет в общинаОряхово -eксперт в община Оряхово-Андрей Стоянов тел.0889898666

СЪОБЩЕНИЕ

Page0001

Пръскане против комари - с.Селановци

О Б Я В А

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО, ЧЕ НА  30.07.2019 Г. ( ВТОРНИК)  ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НАЗЕМНО ПРЪСКАНЕ ПРОТИВ КОМАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО СЕЛАНОВЦИ С ПРЕПАРАТ “ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ”.

ТРЕТИРАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ОТ ЗАЛЕЗ СЛЪНЦЕ, СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА №13 ОТ 26.08.2016 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ И НАЧИНИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ.

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Свободни работни места към 25.07.2019г.

 

AZLogo

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 25.07.2019 г.

 

Работни места за специалисти с висше образование

 1 специалист

Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование

 2 машинен оператор,шиене на облекла

8 техник,асансьорна техника

1 шофьор,тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

1 машинен оператор,металорежещи машини – по чл.38 от ЗХУ

1 търговски представител

1 работник,производство на вино

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019