ЧЕЗ - прекъсвания

cez logo

 

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 14-18 януари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене   Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

 

Област Враца

Община Оряхово  

На 01.04.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Оряхово:   Асен Златаров, Беласица, Васил Коларов, Веслец, Георги С. Раковски, Добри Войников, Захари Стоянов, Йордан Йонов, Кирил И Методий, Летнишка, Паисий Хилендарски, Проф.Цеко Торбов

На 01.04.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 02.04.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 03.04.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 04.04.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 05.04.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Оряхово:   Бузлуджа, Димитър Благоев, Средец, УПИ XXVIIi Кв 33, Чорбаджи Цеко Вълчев

На 02.04.2019 г. /08:45 - 15:30 ч./ - Оряхово:   9-Ти Ноември, Александър Стамболийски, Андрей Чапразов, Арх.Цолов, Васил Левски, Георги Димитров, Георги С. Раковски, Дико Илиев, Добри Войников, Йордан Йонов, Кирил И Методий, Ленин, Летнишка, Паисий Хилендарски, Цвети Иванов

На 03.04.2019 г. /08:45 - 15:30 ч./ - Оряхово:   6-Ти Септември, 9-Ти Ноември, 9-Ти Септември, Бачо Киро, Витоша, Иван Вазов, Марек, Пирин, Рила, Силистра

На 04.04.2019 г. /09:15 - 15:30 ч./ - Оряхово:   22-Ри Септември, Александър Стамболийски, Арх.Цолов, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Път Ii - 11, Сергей Румянцев, Христо Смирненски

На 05.04.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Оряхово:   22-Ри Септември, 9-Ти Септември, Бояна Войвода, Георги Димитров, Климент Охридски, Коста Лулчев, Филип Тотю, Хан Аспарух

Кратка обява НГЧ-до 08.05.2019

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

ИНФОРМИРА

 

Обявени са вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

   - Национална Гвардейска Част-64длъжности

за Военно формирование 54800-гр.София.

 

Документи се приемат до

 

08.05. 2019г. включително.

За  информация и подаване на документи:

 

Офис за военен отчет в община

Оряхово

 

старши експерт в община Оряхово

 Андрей Стоянов тел.0889898666

За предстоящи растителнозащитни мероприятия от фирма "Агротехрем"ООД в землище на с. Г. Вадин

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

         В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-6/19.03.2019 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности:

от 27.03.2019 г. до 28.03.2019 г. от 10:00  до 18:00 часа. ще се третира слънчоглед  с препарати:

-         стомп аква – хербицид почвено с карантинен срок 60 дни при доза 320 кв./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Горни Вадин:

-         Масиви 38 и 39  – 1000 дка, отстояние от съседно селище на 6 км.

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Обява - Дирекция "Бюро по труда"

Prilojenie 12 -obiava- 511 2019

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019