ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ - 10.09.18

О Б Я В А

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-40/07.09.2018 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

от 14.09.2018 г. до 18.09.2018 г. от 10:00  до 19:00 часа. ще се третират стърнища с препарат:

-           валсаглив – с карантинен срок 0 дни при доза 400 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Оряхово:

-          Масив 48 „Крушата” – 1000 дка, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 6 км.

-          Масив 40 и масив 13 „Ракетна” – 240 дка, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масиви 4 и 6 ”Марков баир” – 300 дка, отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 3 км.

Землище Селановци:

-          Масив 67 – 220 дка, отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масив 75/375 -  338 дка, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масиви 152, 153, 155 – 370 дка, отстоящи от населеното място 1 км., отстояние от съседно селище на 4 км.

 

Землище Лесковец:

-          Масиви 45 и 46 „Блатото” - 200 дка, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 8 км.

-          Масив 22 „Коритище запад” – 600 дка, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 3 км.

 

Землище Горни Вадин:

-          Масиви 35,36,38,39,40 и 71  – 2300 дка, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 7 км.

 

Землище Долни Вадин:

-          Масив 44  – 130 дка, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 7 км.

 

 

           

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Планирани прекъсвания за Враца в периода -03.09-07.09.2018

cez logo

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 03 – 07 септември 2018  г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене   Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

Област Враца

 

 

Община Оряхово

На 03.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 04.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 05.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 06.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 07.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Оряхово:  Васил Априлов, Кап. Георги Мамарчев, Сергей Румянцев, Христо Смирненски, Цанко Церковски, Юрий Венелин, Юрий Гагарин

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

 

Съобщение за пчеларите

Съобщение за пчеларите Page 1

Съобщение за пчеларите Page 2

ОБЯВА АГРИОН ИНВЕСТ АД - 12.30 - 23.08.2018

АГРИОН ИНВЕСТ АД информира гражданите на община Оряхово,че за времето от 12.30ч.до 14.30ч. на 23.08.2018г., ще проведе здравна кампания със специално оборудван мобилен център.

Медицински екип ще измерва безплатно кръвно налягане и кръвна захар, а експерти ще запознават посетителите с дейността на компанията.

Място на събитието: гр.Оряхово, пл.“Дико Илиев“.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019