ВАЖНО!!!

ВАЖНО! ВАЖНО ! ВАЖНО!

 

  Във връзка с  разширяване на кампанията за предоставяне на  Уникален код за достъп / УКД/ до електронните медицински досиета, РЗОК –Враца информира,че всеки гражданин, който посети Районната здравноосигурителна  каса или  общинския офис в гр. Оряхово по какъвто и да е повод – заверка на рецептурни книжки, подаване на документи или получаване на протоколи за скъпоструващи лекарствени продукти и други, заплащани от Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/  има възможността  да получи безплатно своя Уникален код за достъп /УКД/ до електронното си медицинско досие. С това се поставя началото на кампания за засилване на вниманието  и обществения контрол върху изразходване на публичния ресурс , с който Националната здравноосигурителна каса закупува медицински услуги в полза на пациентите.

  С  УКД всеки гражданин  може да упражни правото си да провери дали отразените в личното му здравно досие дейности действително са извършени. Ако констатира разминаване в данните , той може да подаде сигнал до РЗОК или до НЗОК. Контролните органи на институцията ще извършат проверка като информират и гражданина за резултатите от нея. При необходимост ще се коригира електронното здравно досие с действително извършените в полза на пациента дейности.

ЧЕЗ Разпределение - планови прекъсвания 18-21.09.2017

Cez

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 18-21 септември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

 

Област

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

 

ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ

 

 

Община Оряхово

 

На 18.09.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ На 19.09.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ На 20.09.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ На 21.09.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ На 22.09.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ -

 

Оряхово: Алея На Мира и Дружбата, Бачо Киро, Васил Петлешков, Добруджа, Иван Вазов, Момчил Войвода, Райна Княгиня, Родопи, Силистра, Странджата, Цар Калоян

 

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както  и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифнияплан към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ наcez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 14.09.17

AZLogo

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  14.09.2017 г.

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1  учител/лектор по химия,биология,хигиена на храненето

учител по лозарство

1  учител по химия

1  учител по музика

1  учител по технология на винопроизводството

2  учител по английски език

фармацевт

1  помощник – фармацевт

2  учител, детска градина

1  помощник-възпитател

4  учител, начален

1  учител  по математика,физика и астрономия

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

1  продавач-консултант

3  оператор, производствена линия

 

 

    • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

1 общ работник

1 продавач - консултант

 

 

    • По схема „Обучения и заетост за младите хора”

 

5 общ работник

помощник-готвач

 

ОБЯВА

Obqva-138

ВиК - 11.09.2017г.

vik-11

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017