ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на доброволци за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

кадастрална карта

saobshtenie-page-001

Съобщение за излагане на КАДАСТРАЛНА КАРТА на гр. Оряхово

КК

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019