СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 07.04.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО
ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  07.04.2016 г.

Работни места за специалисти с висше образование:

1 учител на деца с умствена изостаналост;
1 учител детска градина;

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

20 монтажник, електрически елементи;

•    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за обучение по време на работа:

2 общ работник.

Обява

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,

Във връзка с изпълнение на Наредба №15 за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни и дезинфекционни дейности и на основание уведомително писмо вх. № СС-94-28/05.04.2016г. от Детелин Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух” №11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

че на 12, 13, 14.04.2016г.  от 18,30 до 22,00 часа  

ще проведе третиране на рапица с препарат „Протеус”  - при разходна норма от 50 мл./дка. и лебозол /течна тор за листно хранене/.
Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – рапичен цветояд.
Препарата е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащ на третиране терен е в местност:
Землище Селановци:

-     Масив 69-Парцелите  –700 дка

                                                                                      ОБЩИНА ОРЯХОВО

Обява

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
вх.№СС-94-25/30.03.2016г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма”Агромет 2003”ООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,
 че на 06.04.2016г. от 7,00 до 11,00 часа и от 18,30 до 22,00 часа  ще проведе третиране на пшеница  с препарати „Секатор”, „Солигор ”, „Суми алфа” и „Силвет” с карантинен срок ... дни.
Третирането се извършва срещу вредители: плевели, мана, дървеница.
Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.
Подлежащите на третиране терени са в местности:
Землище Оряхово:
- Масив 23-341 дка „Папов чифлик”,
-Масив 43-830дка „Над ковачеля”,
-Масив 46-187 дка,
-Масив 49-354 дка,
-Масив 100 – 73 дка.

ОБЩИНА ОРЯХОВО

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 31.03.2016 г.

Работни места за специалисти с висше образование:

1 учител на деца с умствена изостаналост;
1 учител детска градина;

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

20 монтажник, електрически елементи;

•    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за обучение по време на работа:

2 общ работник;
1 снабдител, доставчик

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017