СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 12.05.2016 г.

Работни места за специалисти с висше образование:

 Няма СРМ


Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

11 монтажник електрически елементи


•    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за обучение по време на работа:

1 общ работник;

•      По схема „Обучения и заетост за младите хора”

свободни работни места:

2 работник, поддръжка на пътища

Обява

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-245/10.05.2016г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,
че на 16 и 17.05.2016г.  от 10,00 до 20,00 часа
ще проведе третиране на царевица  с препарати „Камбио СЛ”  - 150 мл./дка.  и „Пампа Премиум 6 ОД” – 75 мл./дка.
Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители –  плевели.
Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.
Подлежащите на третиране терени са в местности:
Землище Лесковец:
-    Масиви 26, 27, 28, 29,30, 32, 33, 34/ Селановски баир/ – 1258 дка
Землище Оряхово:
-    Масиви 17, 18, 19 – 217 дка
Землище Селановци:
-    Масив 67  – 227 дка


ОБЩИНА ОРЯХОВО

Обява

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-246/10.05.2016г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,
че на  17,18,19 и 20.05.2016г.  от 10,00 до 20,00 часа
ще проведе третиране на слънчоглед  с препарати „Експрес 50 СГ”  - карантинен срок 30 дни при доза 4 гр./дка.   
Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители –  плевели.
Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.
Подлежащите на третиране терени са в местности:
Землище Лесковец:
-    Масив 18, местност „ Триъгълника” – 179 дка
-    Масив 21, местност „Коритище” – 740 дка
Землище Оряхово:
-    Масиви 4 и 10, местност „Марков баир” – 300 дка
-    Масив 14, местност „Черковно” – 488 дка
-    Масив 15, местност „Велково” – 292 дка
-    Масиви 26,27,28,29, местност „Бреста”-1512 дка
-    Масив 42, местност „Бож. Кл” – 211 дка
-    Масив 54, местност „Под оборчето” – 142 дка
Землище Горни Вадин:
-    Масиви  38 и 39  – 350 дка


ОБЩИНА ОРЯХОВО

Съобщение

Document-page-0012

ПОВЕДЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАРИ В ЖИЛИЩАТА

РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО - ОРЯХОВО

От началото на месец октомври 2015г. до края на месец март 2016г., на територията на страната, вследствие на  възникналите пожари са загинали 74 души, а пострадалите са 140. Тревожната статистика сочи, че 3 от загиналите са деца, 18 са на средна възраст и 52 са над шестдесетгодишна възраст. Голяма част от загиналите и пострадалите над шестдесетгодишна възраст са самотно живущи в отдалечените населени места, трудно подвижни, инвалидизирани или такива с влошено здравословно състояние.
За същия период на територията на област Враца е загинал един гражданин на 83г. и са пострадали двама. През периода от органите за пожарна безопасност и защита на населението от област Враца са ликвидирани 302 пожара. От тях 143 са пожарите с нанесени материални щети.67 пожара са свързани с отоплителния сезон. От тях - от строителна неизправност и запалване на сажди в комини са предизвикани 11 пожара; - 40 пожара са възникнали в комини без загуби;- 14 пожара от неправилно ползване на отоплителни уреди;
- 2 пожара са предизвикани от небрежност при боравене с открит огън (не загасена жар в близост до горили материали). Причината за възникване на 3 пожара през периода е неправилна експлоатация на нагревателни газови уреди и 3 от домакински уреди (запалено олио във фритюрник и в тиган върху готварска печка). Два пожара са възникнали от небрежност при боравене от открит огън (оставена запалена свещ и не загасена цигара).

Прочети още...

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017