Съобщение от РСПБЗН

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

на

Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението Оряхово

 

       Всички граждани и участници в прибирането на реколтата са длъжни да осъзнаят високата отговорност по опазването на реколтата от пожари.

     До момента се извърши огромна дейност за подготовката на площите и засяването им, ремонт на техниката и целият инвентар. Похарчени са огромни средства и сега, когато трябва да се прибере реколтата от полето е непростимо   престъпление да допуснем неговото унищожаване от огнената стихия.

     За недопускане възникване на пожари призоваваме цялото население   към строго спазване на правилата за пожарна безопасност:

     1.Да не се използва открит огън и не се пуши на разстояние най-малко 50 метра от посеви и складирани фуражи.

     2.Паркирането на превозни средства и устройване на лагери за почивка да става само на определени за целта места.

     3.Да не се използва огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на посевите и фуражните площадки по време на кампанията.

     4.Изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слоговете, крайпътни ивици и други площи се ЗАБРАНЯВА.

     5.Частните стопани, наематели, арендатори и ползватели на земеделски земи са длъжни да:

     а/познават и спазват правилата за пожарна безопасност при извършване на земеделска и друга дейност върху земите.

     б/не създават условия за разпространение на пожари при съхраняване на фуражи в личните дворове.

     в/използват и поддържат в техническа изправност собствената техника и съоръжения, като не създават условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти.

     6. При възникване на пожар да се съобщи на тел.112 или в най-близкото кметство и да се организира гасене с подръчни средства: клони, лопати и др.

     7.Който не изпълни или наруши Наредбата за опазване на земеделските обекти, зърнени храни и фуражите от пожари носи административнонаказателнаотговорност по Закона за МВР .

 

 

                                         РСПБЗН-ОРЯХОВО

Пръскане против комари 04.07.2019 г.

О Б Я В А

 

 ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА,

 

ще се извърши наземно пръскане против комари с препарат„ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ” на територията на с. Лесковец и с. Галовона 04.07.2019г./четвъртък/ от залез слънце, съобразно изискванията на Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

 

 ОБЩИНА ОРЯХОВО

Пръскане против комари 03.07.2019г

О Б Я В А

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА,

 

ще се извърши наземно пръскане против комари с препарат ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ” на територията на село Селановци на 03.07.2019г./сряда/ от залез слънце, съобразно изискванията на Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Пръскане против комари-02.07.2019г.

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА,

 

 

ще се извърши наземно пръскане против комари с препарат „ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ” на територията на град Оряхово на 02.07.2019г./вторник/ от залез слънце, съобразно изискванията на Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

 

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

О Б Я В А- ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

         В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-20/28.06.2019 г. от Радослав Георгиев Николов, фирма “Лозко” ЕООД, с. Лесковец, ул. “Оряховско шосе” №1 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности:

от 01.07.2019 г. до 03.07.2019 г. при подходящо време, ще се проведе третиране с наземна техника на лозов масив с препарат:

-         Глифон – хербицид - с карантинен срок 30 дни при доза 250 мг/дка

Третирането ще се извърши срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Лесковец:

-         Местност „Чукурея”, отстояние от населено място 5 км. отстояние от съседно селище на 5 км.

 

 

 ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019