Покана - 29.11.2017

sindikat

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 16.11.2017 г.

AZLogo

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  16.11.2017 г.

 

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

1 фармацевт

1 помощник – фармацевт

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

1 продавач-консултант

6 машинен оператор, навиване на бобина

8 шивач

3 фрезист

3 стругар

3 заварчик

3 шлосер

1 шофьор, товарен автомобил

 

 

   2 общ работник, поддържане на сгради

   48 работник, озеленяване

   5 работник, строителството

   12 охранител

   1 работник, поддръжка

   1 главен сервитьор

Стартира нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните

zaedno

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ОРЯХОВО

 

ОБЯВА

 

Стартира нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните

Агенцията по заетостта стартира нова мярка за насърчаване мобилността на безработните лица. От 07.11.2017г. в бюрата по труда в страната започват приема на заявления за получаване на средства за покриване на разходи за наем, такса за ясла/детска градина и интернет услуги.

Тази възможност е за безработни, които са насочени към работно място и сменят адреса си, за да работят на повече от 50 км от дома си. Средствата се отпускат най-много за 12 месеца, като размерът им за тази година е до 200 лв. месечно.

Предоставената финансова подкрепа за възстановяване на част от разходите за наем, такса за ясла/детска градина и интернет услуги е насочена и към младежите, напускащи специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип. Това ще насърчи териториалната им мобилност и ще стимулира мотивацията им за самостоятелен и независим от институциите живот.

Новата мярка е регламентирана в чл. 42, ал.3 с последните промени в Закона за насърчаване на заетостта и Правилника за прилагането му. Тя ще подкрепи семействата да започнат работа в друго населено място, далеч от местоживеенето им, и да покриват разходи за наем, грижа за децата в детско заведение и други услуги за нормален жизнен стандарт.

Подробна информация може да бъде получена във всяко бюро по труда и на официалната страница на Агенцията по заетостта в рубриката „Насърчителни мерки за безработни лица”.

https://www.az.government.bg/pages/teritorialna-mobilnost-na-bezrabotni-lica/

За повече инфорамация – ДБТ Оряхово, стая № 1, тел. 09171 2465

СС.ВВС-22.12.17г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

ИНФОРМИРА

Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в:

- ВВС - 1 длъжност за офицер и

2 длъжности за сержанти;

- БСС - 5 длъжности за войници;

Документи се приемат до:

за ВВС - 24ноември 2017г. за офицера и 22декември 2017г. за сержантите, включително;

за БСС - 28ноември 2017г. включително;

 

За информация и подаване на документи:

 

Офис за военен отчет на община Оряхово

старши експерт в община Оряхово

Андрей Стоянов тел.0889898666

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 09.11.17

AZLogo

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  09.11.2017 г.

 

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

1 фармацевт

1 помощник – фармацевт

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

1 продавач-консултант

6 машинен оператор, навиване на бобина

8 шивач

3 фрезист

3 стругар

3 заварчик

3 шлосер

1 огняр 

 

 

   2 общ работник, поддържане на сгради

   48 работник, озеленяване

   5 работник, строителството

   12 охранител

   1 работник, поддръжка

   1 главен сервитьор

   1 общ работник

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018