Богоявление

bogoqvlenie

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 22.12.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 22.12.2016 г.

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 учител по ФВС

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

3 монтажник електрически елементи

 

 

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

2 общ работник

 

     

ОБЯВА

О Б Я В А

 

№   1 от 04.02.2016 г.

 Община Оряхово, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със заповед №РД-02-15-/29.01.2016 г. на зам. министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството е разрешено изработването проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Път №ІІ-11 Мизия – Оряхово – Крушовене - участък обход на гр.Оряхово”, в обхват съгласно задание за проектиране, засягащ землищата на гр.Оряхово, с.Лесковец и с.Селановци.

На основание чл.124б ал.4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018