ИЗЛОЖБА

14.04.2017

ОБЯВА

О Б Я В А

 

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

вх.№СС-94-22/11.04.2017г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма ”Агромет 2003”ООД, адрес: с. Лесковец, ул.”Дружба”№6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

че на 18.04.2017г. от 7,00 до 11,00 часа и от 19,00 до 22,00 часа ще проведе третиране на пшеница с препарати „Секатор”, „Солигор”, „Силвет” с карантинен срок 0 дни, при доза 0,010; 0,075; 0,005 мл./дка.

Третирането се извършва срещу вредители: мана и плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

 

Землище Оряхово:

- Масив 44 - 1048 дка , местност „Шаварското”,

- Масив 41 – 1416 дка, местност „Пиперковото”,

- Масиви 24 и 25 – 1103 дка, местност „Каиша”,

- Масиви 19, 20, 21 и 22 – 660 дка, местност „Каиша”

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

 

О Б Я В А

 

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

вх.№СС-94-23/11.04.2017г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма ”Агромет 2003”ООД, адрес: с. Лесковец, ул.”Дружба”№6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

че на 19.04.2017г. от 7,00 до 11,00 часа и от 18,30 до 22,00 часа ще проведе третиране на пшеница с препарати „Секатор”, „Солигор”, „Силвет” с карантинен срок 0 дни, при доза 0,010; 0,075; 0,005 мл./дка.

Третирането се извършва срещу вредители: мана и плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

 

Землище Оряхово:

- Масив 50 - 301 дка , местност „Букьовски път”,

- Масив 47 – 1177 дка, местност „Букьовски път”,

- Масив 46 – 203 дка, местност „Божков кладенец”.

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

 

 

О Б Я В А

 

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

вх.№СС-94-24/11.04.2017г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма ”Агромет 2003”ООД, адрес: с. Лесковец, ул.”Дружба”№6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

че на 21.04.2017г. от 7,00 до 11,00 часа и от 18,30 до 22,00 часа ще проведе третиране на слънчоглед с препарати „Гардоприм плюс голд” с карантинен срок 0 дни, при доза 0,350 мл./дка.

Третирането се извършва срещу вредители: плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

 

Землище Оряхово:

- Масив 49 - 352 дка , местност „Крушата”,

- Масив 38 – 792 дка, местност „Торбовото”.

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

Кумичене

kumichene

Обява

О Б Я В А

                      ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО вх. №СС-94-20/204.04.2017г. от  Георги  Диков, фирма „Винарска изба”- Оряхово, адрес: гр. Оряхово, ул. „22-ри септември” №86

 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

че от 07.04.2017г. до 08.04.2017г.  от 10,00 до 18,00 часа 

ще проведе третиране на посеви ечемик  с препарати „Биатлон 4Д”- карантинен крок 0 дни при доза 4 гр./дка. „Капало”  - карантинен срок 35 дни – доза 100 мл./дка. и „Медекс топ”-56 дни –доза 80 мл./л.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели,  брашнеста мана и раст. регулатор.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Оряхово:

-         Масив 37 /Торбовото/ - 100 дка.

 

 

 

                                                                ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019