Кумичене

kumichene

Обява

О Б Я В А

                      ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО вх. №СС-94-20/204.04.2017г. от  Георги  Диков, фирма „Винарска изба”- Оряхово, адрес: гр. Оряхово, ул. „22-ри септември” №86

 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

че от 07.04.2017г. до 08.04.2017г.  от 10,00 до 18,00 часа 

ще проведе третиране на посеви ечемик  с препарати „Биатлон 4Д”- карантинен крок 0 дни при доза 4 гр./дка. „Капало”  - карантинен срок 35 дни – доза 100 мл./дка. и „Медекс топ”-56 дни –доза 80 мл./л.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели,  брашнеста мана и раст. регулатор.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Оряхово:

-         Масив 37 /Торбовото/ - 100 дка.

 

 

 

                                                                ОБЩИНА ОРЯХОВО

От Лазаровден до Гергьовден

SKM C224e17040410190 0001

ОБЯВА

О Б Я В А

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-19/31.03.2017г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

че от 06 до 08.04.2017г. от залез слънце до 10,00 часа

ще проведе третиране на рапица с препарати: „Цитрин макс-циперкил” и „Лебозол микс”/листна тор/.

Карантинен срок 49 дни, доза 5 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредител- рапична бълха и рапичен скрито хоботник .

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Лесковец:

-       Масиви 2, 6, 7, 8 и масив 12/”Бреста”/ – 1050 дка

Землище Оряхово:

-       Масив 31и масив 40 /”Липов дол”/ – 940 дка

 

 

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018