СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 19.01.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 19.01.2017 г.

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

3 монтажник електрически елементи

 

 

 

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

2 общ работник

 

     

Заповеди на основание 37в.ал16 от ЗСПЗЗ за полски пътища собственост на общината за стопанската 2016/2017г

Заповеди на основание 37в.ал16 от ЗСПЗЗ за полски пътища собственост на общината за стопанската 2016/2017г.

По землища както следва

гр.Оряхово

с.Галово

с.Горни Вадин

с.Долни Вадин

с.Лесковец

с.Остров

с.Селановци първа част " Поле"

с.Селановци втора част " Блато" -

изменение на: с.Селановци втора част " Блато"

 

13.01.2017г.

Напук на силният вятър, именно заради прекрасния, дълбок почти метър сняг Росен Добрев – Кмет на Община Оряхово и секретаря Христина Цонева събират деца, ученици и учители от Оряхово, Селановци, Остров, Галово и Лесковец на площадите в населените места. „Носете си ръкавици, моркови, въгленчета и веселото настроение, деца” – гласи обявата за празника.

Служители на общинска администрация Оряхово и кметствата на селата в общината ще правят снежни човеци и мерят сили в боя със снежни топки заедно с децата.

Обявление

obqvlenie

ЗАПОВЕД

Untitled

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018