АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ – ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

В Н И М А Н И Е !

 

 

АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ – ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

 

Африканската чума по свинете е силно заразно заболяване, което засяга свинете от различни възрасти без значение от пола. От него не могат да бъдат засегнати хора, но в резултат на наложителните рестрикции икономическите последици за отраслите свиневъдство и месопреработка могат да бъдат значителни.

Ето защо за предотвратяване на разпространението на вируса от засегнатите райони е необходимо собствениците на животни да спазват следните правила:

  • Домашните свине не трябва да се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо.
  • Термичната преработка на месото унищожава вируса. Прясното месо, добито за лична консумация, трябва да се преработи термично, заедно с костите, до пълно му приготвяне (варене, пържене, печене, консервиране в буркани и т.н.).
  • От прясното месо, добито за лична консумация, не трябва да се произвеждат сурово- сушени месни продукти (луканки, суджуци, наденици, маринована сланина и др.).
  • Вътрешните органи се обработват термично до пълното им приготвяне (варене, пържене, печене) или се заравят на дълбочина, която не позволява изравянето им от животни.
  • Сланината трябва да премине термична обработка (варене или стопяване на мазнините до получаване на пръжки и свинска мас)
  • Замразеното свинско месо е потенциален източник на разпространение на вируса, поради което не трябва да напуска дома на собственика. Месото може да се консумира в домашни условия, след термична преработка (готвени ястия, печено или варено и др.).
  • Приготвените ястия не трябва да напускат дома. Опаковките (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано замразеното месо, също са потенциален източник на инфекция, ако бъдат изхвърляни като битов отпадък.
  • В случаи на дране на закланите свине, добитите кожи на животните също са източник на зараза и трябва да се заровят на дълбочина, която не позволява изравянето им от други животни или се предават за унищожаване.
  • Кръвта, стомашно-чревното съдържание и другите отпадъци, негодни за консумация (нокти, четина, зурли и др.), на мястото където са заклани животните, се заравят на дълбочина, която не позволява отравянето им от други животни или се предават за унищожаване.

Ако преди клане на свине за лична консумация стопаните забележат симптоми, като загуба на апетит, ускорено и затруднено дишане, секреция от носа и очите, некоординирани движения, кървава диария, видими подкожни кръвоизливи по крайниците и ушите или по време на клане установят кръвоизливи по целия труп, насъбрана кървава течност в корема и гръдния кош, почернял и разширен далак, малки червени петна от кръвоизливи по бъбреците НЕЗАБАВНО ДА УВЕДОМЯТ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР И ДА ПРЕУСТАНОВЯТ ОБРАБОТКАТА НА ТРУПА. Всички хора, които участват при клането, трябва да предприемат всички хигиенни мерки да не разнесат вируса до домовете си.

Съобщение - 11.09.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА Оряхово обл.Враца, на основание чл.26 ал.2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на ДИМИТРИНА БОРИСОВА СПАСОВА, АНИТА   СПАСОВА СТЕФАНОВА, ЯНКА СПАСОВА СТЕФАНОВА,ДАНИЕЛА СПАСОВА СТЕФАНОВА, СТОЯНКА СТЕФАНОВА ЦВЯТКОВА, ЙОРДАНКА ПЕНКОВА ОПРОВА, ПЕТЬО ЙОРДАНОВ ОПРОВ, ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА, КИРИЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ, ЕМИЛИЯ БЛАГОЕВА СТЕФАНОВА,КАЛОЯН АНДРЕЕВ ДОНОВ, МЕТОДИ ИВАНОВ АНДРЕЕВ,ДИМИТРИНКА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА, МАРИЯ АТАНАСОВА ПЕНЧЕВА, БОЖИДАР АТАНАСОВ ЧАКМАКОВ, НИКОЛА СВЕТОСЛАВОВ АТАНАСОВ, в качеството им на собственици или наследници на собственици на земеделски земи в землището на гр.Оряхово, че е издадена заповед №РД-08-40/16.08.2018 г. на Кмета на Община Оряхово, с която се задължават да осигурят свободен достъп в собствените си или наследствени земеделски имоти попадащи в трасето и сервитута на строеж ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ 110 kw ЗА ВТОРО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА ЕЛ.ПОДСТАНЦИЯ ОРЯХОВО, на изпълнителя на строежа „ЕЛ” ЕООД и възложителя ЕСО” ЕАД за изграждане на строежа в периода от 20.08.2018 г. до 30.10.2018 г.

В срок до 18.09.2018 г. включително, недоволните могат да обжалват заповедта в Административен съд гр.Враца, чрез Община Оряхово, по реда на Административно процесуален кодекс.

Омбудсманът Мая Манолова организира приемни в десетте общини на област Враца

maq-manolova

Омбудсманът Мая Манолова организира приемни в

десетте общини на област Враца

 

На 12 септември 2018 г., сряда, националният омбудсман Мая Манолова и експерти от институцията ще приемат граждани на място във всички общини орован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин/ в област Враца.

 

В 10.00 часа Мая Манолова ще открие приемната в Областна администрация Враца, а по-късно отново ще се срещне с ръководството и служителите на МБАЛ „Христо Ботев“, за да ги информира в детайли за разговора й с министъра на здравеопазването Кирил Ананиев миналия петък, 7.09.2018 г.

Седмица по-рано тя бе във Враца във връзка с жалба, подписана от 294 служители, които я сезираха за тежкото финансово състояние на болницата и неизплатените с месеци трудови възнаграждения.

 

От 14.00 часа общественият защитник ще открие приемната в Община Козлодуй, а в останалите общини от областта гражданите ще бъдат посрещнати от екипа на Манолова.

Записването за приемната ще се осъществява до 11 септември 2018 г. /вторник/ както следва:

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

 

 

Начален час – 14.00

Телефони за записване: 09171/ 47 03                                   

Място: Общинска администрация -  зала „Марин Върбанов“

/ул. „Андрей Чапразов“ № 15/

"Да изчистим България заедно" 2018

призив за сайта 2018

призив за организации и училища 18

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ - 10.09.18

О Б Я В А

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-40/07.09.2018 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

от 14.09.2018 г. до 18.09.2018 г. от 10:00  до 19:00 часа. ще се третират стърнища с препарат:

-           валсаглив – с карантинен срок 0 дни при доза 400 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Оряхово:

-          Масив 48 „Крушата” – 1000 дка, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 6 км.

-          Масив 40 и масив 13 „Ракетна” – 240 дка, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масиви 4 и 6 ”Марков баир” – 300 дка, отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 3 км.

Землище Селановци:

-          Масив 67 – 220 дка, отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масив 75/375 -  338 дка, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масиви 152, 153, 155 – 370 дка, отстоящи от населеното място 1 км., отстояние от съседно селище на 4 км.

 

Землище Лесковец:

-          Масиви 45 и 46 „Блатото” - 200 дка, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 8 км.

-          Масив 22 „Коритище запад” – 600 дка, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 3 км.

 

Землище Горни Вадин:

-          Масиви 35,36,38,39,40 и 71  – 2300 дка, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 7 км.

 

Землище Долни Вадин:

-          Масив 44  – 130 дка, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 7 км.

 

 

           

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018