Важно съобщение-Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“

Създадена на Петък, 13 Януари 2023

СЪОБЩЕНИЕ

 

       УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка със стартирането на процеса по кандидатстване на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, НСОРБ и МРРБ организират провеждането на онлайн информационни обучения за общините, с цел представяне и обсъждане на изискванията и критериите, заложени в Насоките за кандидатстване по процедурата.

С настоящото отправяме покана за включване на желаещи да присъстват на обучението, което ще се проведе онлайн на 16.01.2023г. от 10.00 часа, чрез платформата ZOOM, с очаквана продължителност - до 3 часа в галерия „ Марин Варбанов“ в сградата на общинска администрация гр.Оряхово.

 

 

 

      от ръководството на община Оряхово

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024