ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА” ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Създадена на Вторник, 05 Октомври 2021

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

 

 

              О Б Я В Я В А

 

               СТАРТИРАНЕТО НА 04.10.2021г.НА
                    П Р О Ц Е Д У Р А
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА В ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЕДОМСТВА

                   ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

               ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

 

 

ОБЕКТ НА ПРОГРАМАТА

Младежи до 29 г., ненавършени до 29.10.2021г., включително,завършили висшето си образование и придобили образователно-квалификационнна степен „професионален бакалавър” /”специалист”/, „бакалавър”, „магистър” или „доктор”, съответстващо на необходимото, посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място.

 

Информация за:

  • Пълните списъци на Квотата за работните места в централните ведомства в печатен вид се намират в стая № 1 , Дирекция Бюро по
  • труда” – Оряхово
  • Кандидатите не трябва да притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Да бъдат регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” като търсещи работа лица.

 

  В срок до 29.10.2021г., включително, кандидатите подават Заявление за кандидатстване по Програмата.

 

 Заявлението се подава лично в Д”БТ” по регистрация или по електронен път, при техническа осигуреност.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022