ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели - 13.04.2018

Създадена на Петък, 13 Април 2018

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило ПИСМО с вх. №10-00-73/12.04.2018 г. от Община Мизия относно: провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от ЗП”Йордан Бояджиев”, гр. Мизия, ул.”Цанко Церковски”№18

от 19.04.2018 г. до 22.04.2018 г. от 08:00 до 18:00 часа. ще се третира пшеница и слънчоглед с продукти за растителна защита, както следва:

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

 

  1. 1.Микс за житни СК карантинен срок няма, доза 100мл./дка

-         Вълчанов герен (48043-140) с площ 54,1дка, отстоящи от град Мизия на 4,8 км. и от гр. Оряхово на 7,2 км.на 21.04.2018г.

 

  1. 2.Аминозол карантинен срок няма, доза 100мл./дка

-         Среден връх (48043-131) с площ 92,3 дка, отстоящи от гр. Мизия на 7 км. и от гр. Оряхово на 7 км., дата на третиране 19.04.2018г.

-         Среден връх (48043-132 и 139) с площ 483 дка, отстоящи от гр. Мизия на 4,8 км. и от гр. Оряхово на 7,2 км., дата на третиране 19.04.2018г.

-         Среден връх (48043-138) с площ 233,3 дка, отстоящи от гр. Мизия на 7 км. и от гр. Оряхово на 7 км., дата на третиране 20.04.2018г.

-         Нецов дол (48043-142) с площ 92,3 дка, отстоящи от гр. Мизия на 4,8 км. и от гр. Оряхово на 7,5 км., дата на третиране 20.04.2018г.

-         Ореховско поле (48043-95 и 96) с площ 360 дка, отстоящи от гр. Мизия на 3 км. и от с. Сараево на 3,3 км., дата на третиране 20.04.2018г.

 

         Важно за стопаните на пчели е да предпазят пчелните си семейства, като не ги допускат в обработваните зони по време на претирането.

 

 

        

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019