ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели

Създадена на Петък, 13 Април 2018

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-14/13.04.2018 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

от 19.04.2018 г. до 20.04.2018 г. от залез слънце до 10:00 часа. ще се третира пшеница с препарат агрия 1050 – с карантинен срок 28 дни при доза 100 мл./дка. плюс терагард+.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – житен бегач.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Оряхово:

-         Масиви  30/31 – 908,70 дка, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 4 км.

-         Масив  34 – 355,01 дка, „Совата” отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 2 км.

-         Масив 13 – 199.95 дка, „Ракетна” отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 3 км.

-         Масив 40 – 41.28 дка, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 4 км.

 

Землище Лесковец:

-         Масиви 12, м. 6/7, м. 8 и м.2  – 1011,63 дка, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 4 км.

 

Землище Долни Вадин:

-         Масив  44 – 129,84 дка, „Стръмба” отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 6 км.

 

Землище Горни Вадин:

-         Масиви 38,39,40; м. 34-71; м. 35/36 – 2316,66 дка, отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 6 км

 

 

                                                                                        ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

 

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-13/12.04.2018 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

от 20.04.2018 г. до 22.04.2018 г. от 10:00 до 19:00 часа. Ще се третира слънчоглед с препарат стомп аква – с карантинен срок 60 дни при доза 350 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Селановци:

-         Масив 69 – 734.44дка, „Парцелите” - отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 5 км.

-         Масив  75/375, м.75/3752 – 338,406 дка -  отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 2 км.

 

 

        

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019