СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 28.09.17

Създадена на Четвъртък, 28 Септември 2017

AZLogo

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  28.09.2017 г.

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

учител по английски език

фармацевт

1  помощник – фармацевт

1  учител, ресурсен

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

1  продавач-консултант

10 машинен оператор, навиване на бобина

10 шивач

 

    • По Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

 

1 чистач/хигиенист

1 помощник, готвач

 

 

    • По насърчителни мерки по ЗНЗ за обучение и заетост

 

1 мияч, превозни средства – чл. 36, ал. 1

1 общ работник, поддържане на сгради – чл. 36, ал. 1

 

 

    • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

1 стругар

 

    • По схема „Обучения и заетост за младите хора”

 помощник-готвач

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017