СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 21.09.17

Създадена на Четвъртък, 21 Септември 2017

AZLogo

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  21.09.2017 г.

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1  учител/лектор по химия,биология,хигиена на храненето

1  учител по физическо възпитание и спорт

1  учител по музика

учител по английски език

фармацевт

1  помощник – фармацевт

1  учител, детска градина

1  помощник-възпитател

3  учител, начален

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

1  продавач-консултант

10 машинен оператор, навиване на бобина

10 шивач

 

    • По Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

 

1 сервитьор

2 чистач/хигиенист

1 общ работник

1 пазач, невъоръжена охрана

1 домакин/чистач сграда

1 общ работник

 

    • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

1 общ работник

1 стругар

 

    • По схема „Обучения и заетост за младите хора”

помощник-готвач

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017