ВАЖНО!!!

Създадена на Петък, 15 Септември 2017

ВАЖНО! ВАЖНО ! ВАЖНО!

 

  Във връзка с  разширяване на кампанията за предоставяне на  Уникален код за достъп / УКД/ до електронните медицински досиета, РЗОК –Враца информира,че всеки гражданин, който посети Районната здравноосигурителна  каса или  общинския офис в гр. Оряхово по какъвто и да е повод – заверка на рецептурни книжки, подаване на документи или получаване на протоколи за скъпоструващи лекарствени продукти и други, заплащани от Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/  има възможността  да получи безплатно своя Уникален код за достъп /УКД/ до електронното си медицинско досие. С това се поставя началото на кампания за засилване на вниманието  и обществения контрол върху изразходване на публичния ресурс , с който Националната здравноосигурителна каса закупува медицински услуги в полза на пациентите.

  С  УКД всеки гражданин  може да упражни правото си да провери дали отразените в личното му здравно досие дейности действително са извършени. Ако констатира разминаване в данните , той може да подаде сигнал до РЗОК или до НЗОК. Контролните органи на институцията ще извършат проверка като информират и гражданина за резултатите от нея. При необходимост ще се коригира електронното здравно досие с действително извършените в полза на пациента дейности.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017