СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 24.08.17

Създадена на Четвъртък, 24 Август 2017

AZLogo

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  24.08.2017 г.

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 учител по технология на винопроизводството

1 учител по български език и литература и руски език

2 учител по технология на кулинарната продукция – практика

1 учител/лектор по химия, биология, хигиена на храненето

1 учител по физическо възпитание и спорт

1 лектор по английски език

1 учител по лозарство

1 учител по химия

1 учител по музика

1 фармацевт

1 помощник-фармацевт

1 главен счетоводител

 

     Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

3 оператор, производствена линия

1продавач-консултант

1 охранител

 

    • По Насърчителни мерки от ЗНЗ за заетост и обучение

 

 1 продавач-консултант – чл. 53а

 1 продавач-консултант - чл. 51, ал. 1

 

 

    • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

1 общ работник

 

 

    • По схема „Обучения и заетост за младите хора”

 

7 общ работник

   3 главен сервитьор

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017