Свободни работни места 10.08.17

Създадена на Четвъртък, 10 Август 2017

AZLogo

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 10.08.2017 г.

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 учител по технология на винопроизводството

1 учител по български език и литература и руски език

2 учител по технология на кулинарната продукция – практика

1 учител/лектор по химия, биология, хигиена на храненето

1 учител по физическо възпитание и спорт

1 лектор по английски език

1 учител по лозарство

1 учител по химия

1 учител по музика

1 фармацевт

1 помощник-фармацевт

1 главен счетоводител

 

     Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

4оператор, производствена линия

1продавач-консултант

1 охранител

 

  • По Насърчителни мерки от ЗНЗ за заетост и обучение

 

1 продавач-консултант – чл. 53а

4 общ работник – чл. 51, ал. 1

1 водач, селскостопански машини – чл. 51, ал. 1

1 продавач-консултант - чл. 51, ал. 1

1 продавач-консултант - чл. 51, ал. 2

 

  • Национална програма "Помощ за пенсиониране"

  2 общ работник

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

1 общ работник

 

  • По схема „Обучения и заетост за младите хора”

 

1 общ работник

1 продавач-консултант

1 асистент-продавач

2 аранжор витрини/щандове

  2 общ работник, поддържане на сгради

 

 

  • По схема „Обучения и заетост”

 

1 носач-товарач, стоки

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017