Свободни работни места към 20.07.2017 г.

Създадена на Петък, 21 Юли 2017

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 20.07.2017 г.

 

     Работни места за специалисти с висше образование

       1 учител, по технология на винопроизводството

       1 учител по български език и литература и руски език

       2 учител по технология на кулинарната продукция – практика

       1 учител/лектор по химия, биология, хигиена на храненето

       1 учител по физическо възпитание и спорт

       1 лектор по английски език

       1 фармацевт

       1 помощник-фармацевт

       1 главен счетоводител

 

             Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

       7 оператор, производствена линия

       2 продавач-консултант

       1 шофьор, лекотоварен автомобил

       1 охранител

 

      По Насърчителни мерки от ЗНЗ за заетост и обучение

        1 продавач-консултант – чл. 53а

 

      По Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

        1 продавач-консултант

 

       По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост
  
        свободни работни места за обучение по време на работа:

         7 помощник-готвач

 

        По схема „Обучения и заетост”
 
          1 помощник, кухня (без домашен)

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017