Обява

Създадена на Събота, 08 Юли 2017

О Б Я В А

         Община Оряхово, на  основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със заповед №РД-08-34/06.07.2017 г. на Кмета на Община Оряхово  е разрешено изработването на проект за изменение ПУП Оряхово, чрез разделяне на имот с идентификатор 54020.501.285, в кв.230 на шест нови УПИ, два от които «За КОО» и четири «за малкоетажно жилищно застрояване» , с обхват кв.№230, с възложител на проекта Асен Щерев Бошнаков.

 
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019