ОБЯВА

Създадена на Сряда, 07 Юни 2017

О Б Я В А

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО вх. №СС-94-43/06.06.2017г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД,

гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

че от 12.06.2017г. до 13.06.2017г. от 11,00 до 19,00 часа

ще проведе третиране на царевица с препарат „Екип ОД” - с карантинен срок - дни при доза 250 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Лесковец:

-       Масиви – 45 и 46 / Блато/, отстоящи от населеното място 1 км., отстояние от съседно селище на 3 км.

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019