ОБЯВА

Създадена на Четвъртък, 18 Май 2017

О Б Я В А

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-39/17.05.2017г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

че от 22.05 до 25.05.2017г. от 10,00 до 21,00 часа

ще проведе третиране на слънчоглед с препарати „Леопард 5 ЕК” - с карантинен срок 60 дни при доза 200 мл./дка.

Третирането ще се извърши със собствена наземна техника срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

 

Землище Оряхово:

-       Масив 13 /Ракетна/ – 200 дка / отстоящи от населеното място 4км.,отстояние от съседно селище 2 км./

 

Землище Горни Вадин:

-       Масиви – 38,39,40 – 2000 дка. / отстоящи от населеното място 3км.,отстояние от съседно селище 4 км./

 

Землище Долни Вадин:

-       Масив 44 /Стръмба/ - 150 дка   / отстоящи от населеното място 3км.,отстояние от съседно селище 5 км./

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО


 

 

О Б Я В А

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-40/17.05.2017г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

че от 24.05.2017г. до 25.05.2017г. от залез слънце до 10,00 часа

ще проведе третиране на грах с препарат „Цитрин макс” - с карантинен срок 14 дни при доза 5 мл./дка.

Третирането ще се извърши със собствена наземна техника срещу вредители – грахов зърнояд.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

 

Землище Оряхово:

-       Масиви 37 и 38 /Торбово/ - 1200 дка / отстоящи от населеното място 2км.,отстояние от съседно селище 6 км./

 

 

                                           ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019