ОБЯВА

Създадена на Четвъртък, 04 Май 2017

О Б Я В А

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-37/03.05.2017г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

че от 10 до 13.05.2017г. от 10,00 до 21,00 часа

ще проведе третиране на пшеница с препарати „Прозаро 250 ЕК” - с карантинен срок 35 дни при доза 100 мл./дка.

Третирането ще се извърши със собствена наземна техника срещу вредители – брашнеста мана, жълта ръжда, фузариоза.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

 

Землище Оряхово:

-       Масив 42/Б. кладенец/ – 195 дка / отстоящи от населеното място 3км.,отстояние от съседно селище 6 км./

-       Масив 4 и масив 10/Марков баир/ - 300дка / отстоящи от населеното място 2км.,отстояние от съседно селище 6 км./

-       Масив 14/Черковно/ - 471 дка / отстоящи от населеното място 3км.,отстояние от съседно селище 6 км./

-       Масиви 26,27,28,29, масив 15/Бреста и Зелково/ - 1806 дка / отстоящи от населеното място 3км.,отстояние от съседно селище 4 км./

-       Масив 54 и масив 52/Под оборчето/ - 137 дка / отстоящи от населеното място 1км.,отстояние от съседно селище 4 км./

 

Землище Лесковец:

-       Масиви – 17,18,19 /Триъгълника/ – 142 дка. / отстоящи от населеното място 3км.,отстояние от съседно селище 4 км./

-       Масив 21/Коритище изток/ - 730 дка / отстоящи от населеното място 3км.,отстояние от съседно селище 4 км./

 

Землище Селановци:

-       Масив 69 /Парцелите/ - 690 дка   / отстоящи от населеното място 4км.,отстояние от съседно селище 5 км./

-       Масив 79 /Срещу Свинарника/ - 157 дка / отстоящи от населеното място 1км.,отстояние от съседно селище 7 км.

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019