ОБЯВА

Създадена на Сряда, 03 Май 2017

О Б Я В А

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-36/02.05.2017г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

че на 09 до 11.05.2017г. от 10,00 до 19,00 часа

ще проведе третиране на слънчоглед с препарати „Експрес 50 СК” + „Тренд” - с карантинен срок 30 дни при доза 4 гр./дка.

Третирането ще се извърши със собствена наземна техника срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Оряхово:

-       Масив 13/Ракетна/ и масив 17/18/Каиша/– 420 дка

Землище Лесковец:

-       Масиви – 22,26,27,28,29,30,31,32,33,34 / Сел. баир/ – 1225 дка.

Землище Галово:

-       Местност ” Мерлото”200 дка.

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018