ОБЯВА

Създадена на Вторник, 18 Април 2017

О Б Я В А

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА на основание уведомително писмо вх. №СС-94-25/13.04.2017г.

от Детелин Руменов Цветанов

фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

че на 20 и 21.04.2017г. от 10,00 до 19,00 часа

ще проведе третиране на царевица с препарати „Аденго 465 СК” - с карантинен срок - дни при доза 38 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Отговорно лице за организиране и провеждане на третирането- Валентина Бешовишка, тел. 0886700342.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Лесковец:

-       Масив - 22 / Коритище/ – 600дка

Землище Оряхово:

-       Масив 48/Крушата/ – 1060 дка

Землище Селановци:

-       Масив 75 – 300 дка.

-       Масиви 152,153 и 155 – 400 дка.

Землище Галово:

-       I-во поле – 72 дка.

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019