Обява

Създадена на Четвъртък, 06 Април 2017

О Б Я В А

                      ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО вх. №СС-94-20/204.04.2017г. от  Георги  Диков, фирма „Винарска изба”- Оряхово, адрес: гр. Оряхово, ул. „22-ри септември” №86

 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

че от 07.04.2017г. до 08.04.2017г.  от 10,00 до 18,00 часа 

ще проведе третиране на посеви ечемик  с препарати „Биатлон 4Д”- карантинен крок 0 дни при доза 4 гр./дка. „Капало”  - карантинен срок 35 дни – доза 100 мл./дка. и „Медекс топ”-56 дни –доза 80 мл./л.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели,  брашнеста мана и раст. регулатор.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Оряхово:

-         Масив 37 /Торбовото/ - 100 дка.

 

 

 

                                                                ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019