ОБЯВА

Създадена на Понеделник, 03 Април 2017

О Б Я В А

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-19/31.03.2017г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

че от 06 до 08.04.2017г. от залез слънце до 10,00 часа

ще проведе третиране на рапица с препарати: „Цитрин макс-циперкил” и „Лебозол микс”/листна тор/.

Карантинен срок 49 дни, доза 5 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредител- рапична бълха и рапичен скрито хоботник .

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Лесковец:

-       Масиви 2, 6, 7, 8 и масив 12/”Бреста”/ – 1050 дка

Землище Оряхово:

-       Масив 31и масив 40 /”Липов дол”/ – 940 дка

 

 

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019