ОБЯВА

Създадена на Четвъртък, 30 Март 2017

О Б Я В А

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО вх. №СС-94-18/29.03.2017г. от Детелин Р. Цветанов, ЕТ „Мир” ЦД, с. Лесковец, ул. „Вихрен” №6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

че от 05.04.2017г. до 07.04.2017г. от 10,00 до 19,00 часа

ще проведе третиране на пшеница с препарати „Секатор ОД”- карантинен крок 0 дни при доза 10 мл./дка. и „Солигор 425 ЕК” - карантинен срок 35 дни – доза 125 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели и брашнеста мана.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Оряхово:

-       Масив 54 /Под оборчето/ - 33 дка.

 

 

 

                                                               ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018