Обява

Създадена на Понеделник, 23 Януари 2017

ОБЯВА

 

Офисът за водене на военен отчет в община Оряхово обявява, че със заповед № ОХ-29/ 11.01.2017г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017г. до 21.06.2017г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово , Казанлък и Пловдив както следва:

- в гарнизон Стара Загора            - 150 длъжности;

- за гарнизони Карлово

       и Казанлък                                - 300 длъжности;

- за в.ф.44220 –Пловдив                - 36 длъжности;

Общо 486 (четиристотин осемдесет и шест) длъжности

Срок за набиране на документи до 06.03.2017г.

 

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в общината ,

ц.сл. Андрей Стоянов. тел. 0889 898 666

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019