ОБЯВА

Създадена на Вторник, 29 Ноември 2016

 

О Б Я В А

 

 

 

           Община Оряхово, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че с решение №185 от протокол №23/24.11.2016 г. на Общински съвет Оряхово е разрешено изработването проект за подробен устройствен план на обект „Инсталации за сепариране и компостиране на отпадъци   към депо за отпадъци” гр.Оряхово в м. «Марков баир», в обхват съгласно одобрено със същото решение задание за проектиране,

На основание чл.124б ал.4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018