ОБЯВА

Създадена на Вторник, 29 Ноември 2016

О Б Я В А 

           Община Оряхово, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че с решение №186 от протокол №23/24.11.2016 г. на Общински съвет Оряхово е разрешено изработването проект за подробен устройствен план на обект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци” в м. «Стрелбището» гр.Оряхово, в обхват съгласно одобрено със същото решение задание за проектиране,

На основание чл.124б ал.4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019