Дирекция ”Бюро по труда” Оряхово

Създадена на Понеделник, 21 Ноември 2016

О Б Я В А

 

Дирекция ”Бюро по труда” Оряхово набира кандидатки за бране на ягоди в Испания. Възраст от 20 до 40 години с опит в селското стопанство.

Работодателят предлага:

- заплата: 40.15 евро бруто/ден;

- разходите за транспорт до Испания се поемат от работодателя и се удържат от първата заплата на работника; връщането до България е за сметка на работодателя, ако работника остане до приключване на кампанията;

- работно време – според производителността и климатичните условия;

- заминаване – февруари - март 2017г.

Освен опит в полската работа, е необходимо кандидатите да са физически здрави, да са свикнали с тежък физически труд, както и да издържат на високите температури през пролетта в парниците.

Крайна дата за кандидатстване в ДБТ – 10 януари 2017г.

За повече информация в Дирекция “Бюро по труда”, стая №1.

 

О Б Я В А

 

Дирекция ”Бюро по труда” Оряхово набира кандидати за бране на малини в Португалия. Възраст между 18 и 50 години с основно образование и опит в селското стопанство 

Работодателят предлага:

- заплата: 618 евро – макс 1068 евро бруто;

- разходите за транспорт до Португалия се поемат от работодателя и се удържат от първата заплата на работника; връщането до България е за сметка на работодателя, ако работника остане до приключване на кампанията;

- работно време – 40 – 48ч. на седмица;

- заетост – март – май 2017г;

Освен опит в полската работа, е необходимо кандидатите да са физически здрави, да са свикнали с тежък физически труд, както и да издържат на високите температури в парниците.

 

Крайна дата за кандидатстване в ДБТ – 06 януари 2017г

 

За повече информация в Дирекция “Бюро по труда”, стая №1.

 

 

О Б Я В А

Дирекция ”Бюро по труда” Оряхово набира кандидати за Ръководител/организатор на селскостопански работници в Португалия. Възраст между 18 и 45 години с минимум средно образование и владеене на добро говоримо ниво на Английски, Португалски или Испански.

Работодателят предлага:

- заплата: 928 евро – макс 1227 евро бруто;

- разходите за транспорт до и от Португалия се поемат от работодателя;

- работно време – 48ч. на седмица;

- заминаване – Месец декември 2016г – обучение при работодателя;

- заетост - Януари - юни 2017г.;

Изисквания на работодателя: Опит в селскостопанската работа и ръководене на екипи в тази област.

 

Крайна дата за кандидатстване в ДБТ – 30 ноември 2017г.

За повече информация в Дирекция “Бюро по труда”, стая №1.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019