ОБЯВА

Създадена на Понеделник, 24 Октомври 2016

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

 

 

О Б Я В Я В А

СТАРТИРАНЕТО НА 24.10.2016г. НА
П Р О Ц Е Д У Р И
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА В ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЕДОМСТВА, ОБЛАСТНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОМПОНЕНТ 1 НА

ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

ОБЕКТ НА ПРОГРАМАТА

Младежи до 29 г. ненавършени до 18.11.2016г., включително, завършили висшето си образование и придобили образователно - квалификационна степен “професионален бакалавър” („специалист”), “бакалавър”, “магистър” или “доктор”, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място.

Подробна информация за:

  • Квоти №1, №2 и №3 за работните места в централните ведомства, в областните и общинските администрации;
  • Процедури за кандидатстване за работните места в централните ведомства, в областните и общинските администрации по програма „Старт на кариерата” за заетост през 2017 година;
  • Критерии за подбор на кандидати по Програма ”Старт на кариерата” за заетост през 2017 година

 

Ще получите в стая № 1 , Дирекция "Бюро по труда" Оряхово.

 

Кандидатите не трябва да притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Да бъдат регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” като безработни или заети лица.                                    

 

Крайният срок за депозиране на документите за участие по Програмата – 18.11.2016г.

 

Документите се подават лично.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018