ОБЯВА

Създадена на Вторник, 18 Октомври 2016

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ОРЯХОВО

 

ОБЯВА

 

            Фирма „ТЕЛЕСАТ” ООД търси да назначи регистрирани безработни лица от Д „БТ” - Оряхово по проект „Нови работни места в „ТЕЛЕСАТ” ООД с месторабота в град Оряхово и село Селановци на следните длъжности:

  • Специалисти, телекомуникации и мрежи за данни;
  • Експерт, телекомуникации и мрежи за данни.

         Минимални изисквания:

  • средно образование;
  • професионален опит: да са работили във фирма със сходна дейност или строителна фирма, доказан с документи за трудов, служебен и/или осигурителен стаж и препоръки от предишен работодател.

Специфични изисквания:

  • добри познания по кабелни системи и преносни среди;
  • познания и опит в изграждане и поддържане на оптични мрежи;
  • умения за взимане на решения и поемане на отговорност;
  • стриктност в спазване на работното време;
  • отговорност и умение за спазване на срокове;
  • умения за работа в екип.

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор за 12 месеца съгласно Кодекса на труда.

Образци на необходимите документи за кандидатстване ще бъдат предоставени в офиса на фирмата в град Оряхово – ул. „Коста Лулчев” № 5.

Документите следва да се подават лично /валидна е датата на получаване в офиса на фирмата/ в запечатен плик на горепосочения адрес.

Крайният срок за подаване на документите е до 17.30 часа на 31.10.2016 година.

За повече информация:

ДБТ Оряхово – стая № 1

Тел. 09171 2465

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018