ОБЯВА

Създадена на Сряда, 28 Септември 2016

О Б Я В А

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-73/26.09.2016г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

че на 3 и 4.10.2016г. от 9,00 до 18,00 часа

ще проведе третиране на рапица с препарат „Султан 500 СК” - карантинен срок 70 дни, при доза 200 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредител – почвен хербицид,срещу плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Оряхово:

-         Масив 31   – 900 дка

Землище Лесковец:

-         Масиви 2,6,7,8 – 900 дка.

 

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018