СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 15.09.2016 г.

Създадена на Понеделник, 19 Септември 2016

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 15.09.2016 г.

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 учител по лозарство

1 учител по математика, физика и астрономия

1 учител – начален етап

1 учител английски език

3 учител детска градина

1 учител начален етап основно образование 1-4 клас

1 учител прогимназиален етап 5-8 клас

1 учител по български език и литература

1 ресурсен учител

1 учител по френски език и физическо възпитание и спорт

1 учител по ФВС

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

15 монтажник електрически елементи

 

 

 

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за стажуване:

 

2 счетодовител, оперативен

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

2 общ работник

2 общ работник, промишлеността

1 стругар

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018