СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 08.09.2016 г.

Създадена на Четвъртък, 08 Септември 2016

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 учител по лозарство

1 учител по математика, физика и астрономия

1 учител – начален етап

1 лектор руски език

1 педагогически съветник

1 учител български език и литература

1 учител математика и физика

1 учител химия и биология

2 учител английски език

1 учител физическо възпитание и спорт

2 учител практическо обучение технология на кулинарното производство

8 учител детска градина

1 учител начален етап основно образование 1-4 клас – ПИГ

1 учител прогимназиален етап 5-8 клас – ПИГ

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

1 касиер, домакин

15 монтажник електрически елементи

 

 

 

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за стажуване:

 

2 счетодовител, оперативен

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

1 общ работник

2 общ работник, промишлеността

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018