СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 25.08.2016 г.

Създадена на Петък, 26 Август 2016

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 учител по лозарство

1 учител по технология на винопроизводството

1 учител по математика, физика и астрономия

1 учител – начален етап

1 лектор руски език

1 педагогически съветник

1 учител български език и литература

1 учител математика и физика

1 учител химия и биология

2 учител английски език

1 учител физическо възпитание и спорт

2 учител практическо обучение технология на кулинарното производство

3 учител детска градина

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

1 касиер, домакин

2 монтажник, метални конструкции

2 електрозаварчик

2 зидарокофражист

 

  • Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

 

1 общ работник

4 пазач, невъоръжена охрана

1 работник, кухня

 

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за стажуване:

 

2 счетодовител, оперативен

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

1 общ работник

2 общ работник, промишлеността

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018