Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Създадена на Петък, 12 Август 2016

Инвестиционното предложение "Изграждане на Път - продължение на съществуваща улица"

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018