СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 11.08.2016 г.

Създадена на Петък, 12 Август 2016

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО
ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

Работни места за специалисти с висше образование

1  учител по лозарство
1  учител по технология на винопроизводството
1  учител по математика, физика и астрономия
1  учител – начален етап
1  лектор руски език
1  педагогически съветник
1  учител български език и литература
1  учител математика и физика
2  учител химия и биология
1  учител английски език
1  учител физическо възпитание и спорт
2  учител практическо обучение технология на кулинарното производство

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

1 монтажник електрически елементи
2 монтажник, метални конструкции
2 електрозаварчик
2 зидарокофражист

•    Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

3 чистач/хигиенист
1 общ работник


•    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за стажуване:

2 счетодовител, оперативен

свободни работни места за обучение по време на работа:

3 общ работник
2 общ работник, промишлеността
3 работник, библиотека
 
•    По схема „Обучения и заетост ”

1 общ работник
4 пазач невъоръжена охрана

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018