СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 04.08.2016 г.

Създадена на Петък, 05 Август 2016

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 учител по лозарство

1 учител по технология на винопроизводството

1 учител по математика, физика и астрономия

1 учител – начален етап

1 лектор руски език

1 педагогически съветник

1 учител български език и литература

1 учител математика и физика

1 учител химия и биология

1 учител английски език

1 учител физическо възпитание и спорт

2 учител практическо обучение технология на кулинарното производство

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

3 монтажник електрически елементи

2 монтажник, метални конструкции

2 електрозаварчик

3 зидарокофражист

 

  • Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

 

1 чистач/хигиенист

1 общ работник

 

 

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за стажуване:

 

1 счетодовител, оперативен

1 организатор по труда

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

1 общ работник

3 оператор преса

2 стругар

 

 

  • По схема „Обучения и заетост ”

 

1 общ работник

4 пазач невъоръжена охрана

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018