Обява

Създадена на Четвъртък, 16 Юни 2016

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-58/14.06.2016г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,
че на 21,22,23.06.2016г.  от 6,30 до 10,00 часа
ще проведе третиране на рапица  с препарат „Реглон форте”  - 250 мл./дка. с карантинен срок 30 дни  и „Флекси- прилепител” – 100 мл./дка.
Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредител –  за десикация.
Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.
Подлежащите на третиране терени са в местности:
Землище Селановци:
-    Масив 69 „Парцелите”  – 700 дка

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018