СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 02.06.2016 г.

Създадена на Четвъртък, 02 Юни 2016

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО
ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65


Работни места за специалисти с висше образование

Няма

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

6 монтажник електрически елементи


•    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за обучение по време на работа:

2 общ работник;
1 работник, зареждане на рафтове
1 отговорник, спомагателни дейности
1 чистач
1 работник, поддръжка


•      По схема „Обучения и заетост за младите хора”

свободни работни места:

1 работник, строителството

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  02.06.2016 г.

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

Няма

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

6 монтажник електрически елементи

 

 

·         По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

2 общ работник;

1 работник, зареждане на рафтове

1 отговорник, спомагателни дейности

1 чистач

1 работник, поддръжка

 

 

·           По схема „Обучения и заетост за младите хора”

 

свободни работни места:

 

1 работник, строителството

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018