Обява

Създадена на Четвъртък, 26 Май 2016

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
вх.№СС-94-50/17.05.2016г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма”Агромет 2003”ООД, адрес: с. Лесковец, ул.”Дружба”№6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,
 че на 02.06.2016г. от 7,00 до 11,00 часа и от 19,00 до 22,00 часа  ще проведе третиране на царевица  с препарати „Рут” с карантинен срок 0 дни, при доза 120 мл./дка.
Третирането се извършва срещу вредители: биостимулатор.
Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.
Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Оряхово:
- Масиви 38 -  781 дка , местност „Торбовото”,


ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019