СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 19.05.2016 г.

Създадена на Четвъртък, 19 Май 2016

Работни места за специалисти с висше образование:

 Няма СРМ


Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

9 монтажник електрически елементи


•    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за обучение по време на работа:

1 общ работник;

•      По схема „Обучения и заетост за младите хора”

свободни работни места:

1 работник, строителството

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017