Обява

Създадена на Четвъртък, 12 Май 2016

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-245/10.05.2016г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,
че на 16 и 17.05.2016г.  от 10,00 до 20,00 часа
ще проведе третиране на царевица  с препарати „Камбио СЛ”  - 150 мл./дка.  и „Пампа Премиум 6 ОД” – 75 мл./дка.
Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители –  плевели.
Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.
Подлежащите на третиране терени са в местности:
Землище Лесковец:
-    Масиви 26, 27, 28, 29,30, 32, 33, 34/ Селановски баир/ – 1258 дка
Землище Оряхово:
-    Масиви 17, 18, 19 – 217 дка
Землище Селановци:
-    Масив 67  – 227 дка


ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018